אש המועדים, פורים

Qualifies for free shipping on orders of $100+

אש המועדים, פורים

Aish HaMoadim - Purim

Aish HaMoadim Al Arba Parshios – Purim – Rosh Chodesh – אש המועדים על ארבע פרשיות – פורים – ראש חודש

$24.99

SKU
41355
Dimensions

7" x 9.5"

Format

Hardcover

Language

Hebrew

Pages

625

Product Type
Add to cart

ספר אש המועדים הכנה למועדי ה’ מתוך העמקה בספרי החסידות מהלך מלא אור, המרומם את הדעת ומלהיב את הלב בהכנה לקראת מועדי ה’ מקראי קודש, מתוך מטרה לגלות בכל פרט את נקודת הדביקות והחיבור האלוקי כמבואר בספרי מאורינו הקדושים צדיקי תבל זי”ע מיוסד על אוצר נפלא של אלפי פנינים נבחרים מתוך ספרי החסידות וכתבי הקודש, ומאסף לכל המחנות, מכל ספרי צדיקי החסידות וגדולי הדורות, רבותינו הראשונים גם האחרונים, שהובאו בלשון קדשם, לעורר הלבבות בפנימיות מועדי ה’ ארבע פרשיות פודים ראש חודש יו”ל בעה”י ע”י אש החסידות מרכז עולמי להפצת לימוד החסידות חודש שבט תשפ”א בית שמש