הגדה של פסח אוצר דברי המפרשים

Qualifies for free shipping on orders of $100+

הגדה של פסח אוצר דברי המפרשים

ליקוט מדברי הראשונים והאחרונים להבין כל סדר ההגדה על פי פשט ולקיים מצות סיפור יציאת מצרים

$15.99

SKU
66564
Format

Hardcover

Nusach

Edot Hamizrach (Sephardic)

Language

Hebrew

Dimensions

7" x 10"

Pages

570

Add to cart

ליקוט מדברי הראשונים והאחרונים להבין כל סדר ההגדה על פי פשט ולקיים מצות סיפור יציאת מצרים