מדרש הגדה – מדרשי יציאת מצרים

Qualifies for free shipping on orders of $100+

מדרש הגדה – מדרשי יציאת מצרים

Midrash Haggadah Midrashei Yetzias Mitzrayim

$32.99

SKU
33293
Dimensions

7" x 10"

Format

Hardcover

Language

Hebrew

Holiday
Pages

628

Add to cart

מדרש הגדה מדרשי יציאת מצרים סיפור גלות מצרים השיעבוד – עשרת המכות – גאולת ישראל בלשון חז”ל בתלמוד ובמדרשים