שו”ת תורה לשמה השלם – אהבת שלום

Does not qualify for free shipping

שו”ת תורה לשמה השלם – אהבת שלום

שו”ת וחקרי הלכה בד’ חלקי שו”ע וענינים שונים על דרך האמת.

$25.99

SKU
28688
Format

Hardcover

Dimensions

7" x 10"

Pages

685

Add to cart
שו”ת וחקרי הלכה בד’ חלקי שו”ע וענינים שונים על דרך האמת. יוצא לאור מחדש מוגה ומתוקן בתכלית הדקדוק מתוך עצם כתיבת יד. תשע”ג