מחזור כווונת הלב – גדול

Qualifies for free shipping on orders of $100+

מחזור כווונת הלב – גדול

Machzor Kavanat Halev Large

5 Volume Set

$119.99

SKU
BK-MKHLR
Format

Hardcover

Nusach

Edot Hamizrach (Sephardic)

Language

Hebrew

Product Type
Dimensions

6" x 9"

Name Stamping (+$5.00)
Price per quantity
Add to cart

מחזור כוונת הלב כולל פרוש נפלא על דרך הפשט במקומות הנחוצים, בתוספת הערות רבות והקדמות מאירות לכל פרק בתפילה, למען יוכל המתפלל לכוון לבו כראוי לאביו שבשמים – בנוסח ספרדי – עדות המזרח