Rosh Hashanah Honey Dish (EM-RHP2)

Does not qualify for free shipping

Rosh Hashanah Honey Dish (EM-RHP2)

Wood-Painted Honey Dish

$46.99

SKU
EM-RHP1
Material

Pewter

Add to cart

Wood-Painted Honey Dish