אוצר המועדים ראש השנה

Qualifies for free shipping on orders of $100+

אוצר המועדים ראש השנה

Oitzer Hamoadim - Rosh Hashanah

Otzer Hamoadim – Rosh Hashanah

$13.99

SKU
27848
Format

Softcover

Language

Hebrew

Dimensions

3.5" x 4"

Add to cart

לקט דברי רז”ל בהלכה ובאגדה לראש השנה מספרי מכון עוז והדר ובו

 • סדר התרת נדרים
 • ענייני תקיעות
 • משניות מסכת ר”ה
 • תלמוד בבלי המבואר מתיבתא
 • שו”ע הרב
 • משנה ברורה
 • ספר הזוהר הקדוש
 • סדר היום
 • שני לוחות הברית – של”ה הק
 • יסוד ושורש העבודה
 • קדושת לוי
 • עבודת ישראל
 • בני יששכר
 • תפארת שלמה מעשי צדיקים

Otzar Hamoadim Chanukah Oz VeHadar