שנים מקרא איש מצליח עם פירש”י

Qualifies for free shipping on orders of $100+

שנים מקרא איש מצליח עם פירש”י

Shnayim Mikra - Ish Matzliach With Rashi

שנים מקרא ואחד תרגום

$29.99

SKU
83328
Format

Hardcover

Language

Hebrew

Dimensions

7" x 10"

Pages

2 Volumes

Name Stamping (+$5.00)
Price per quantity
Grand total
Add to cart

Shenayim Mikrah with Rashi